BIOETIKA

Etičko-moralna pitanja vezana uz sam život, na svim njegovim razinama i razvojnim stupnjevima, danas su daleko prisutnija nego li jučer. Medicinska etika više ne uspijeva pokriti sva područja problematike na području zdravlja, bolesti i smrti. Kao odgovor pojavila se nova interdisciplinarna struka - bioetika. Bioetika obuhvaća područje klasične

medicinske etike i drugih znanosti koje zadiru u pitanja života i smrti, zdravlja i bolesti, kao što su: biologija, pravo, ekonomija, politika... dohvaćajući sve probleme koji se pojavljuju u svezi sa životom. Osim pitanja o ljudskom životu, bioetika istražuje odnos prema životu općenito, na svim njegovim razinama. Zahvaća u pitanje pogodnih ili nepogodnih uvjeta za život i zdravlje, dohvaćajući tako područje napučenosti i okoliša, zapravo cjelokupno područje biosfere. Kao disciplina, bioetika sustavno proučava i vrednuje ljudsko djelovanje na području znanosti o životu, zdravlju, bolesti i smrti, u svjetlu etičko-moralnih vrednota i načela.Nova postignuća na području biologije i medicine postavljaju mukotrpna etičko-moralna pitanja. Mogu se sažeti razvrstana u tri skupine:

1. Na početku života. To su pitanja o početku ljudskog individualnog, osobnog života; prenatalna dijagnoza i terapija; genetsko inženjerstvo; pomognuta prokreacija; kontracepcija; pobačaj; prirodno planiranje obitelji...

2. U naponu života. Pojavljuju se pitanja kao prava i dužnosti na području zdravlja i bolesti; odluka o poduzimanju, prekidu ili nastavljanju liječenja; razne ovisnosti; presađivanje organa: prirodnih ili umjetnih, sa leša ili od živih; od nižih vrsta; ograničenost ili nedostatak terapijskih sredstava; troškovi; duševni bolesnici; pokusi i istraživanja na zdravima, bolesnima, zatvorenicima...

3. U sutonu života. Pitanje smisla života, patnje, smrti; palijativna medicina; održavanje života ili životnih funkcija; eutanazija; definicija i kriteriji smrti čovjeka; umiranje u ljudskom dostojanstvu; hospicij.