FIAMC

Fédération Internationale des Associations Médicales Catholiques

World Federation of Catholic Medical Associations

Izjava o AIDS-u

Izvršno Vijeće FIAMC-a, koje je zasjedalo u Rimu, od 8-10 ožujka 2002, podupire ljude koji će prisustvovati Međunarodnoj konferenciji o AIDS-u u Barceloni, u srpnju 2002, da još više pomognu onima koji pate od HIV-a.

Smatramo da su kontinuirana istraživanja bitno važna da bi se mogla primijeniti postignuća medicine u vezi AIDS-a.

Smatramo da vlade i nevladine udruge (NGOs) moraju osigurati jeftinije liječenje pacijenata posebno u Africi.

Smatramo da je borba protiv trgovine droga, upotrebe droga te prostitucije neophodna u cijelom svijetu.

Smatramo da je od bitne važnosti informiranje i prevencija.

U tom smislu kampanje temeljene samo na upotrebi kondoma su opasne, budući da izlažu osobe povećanom riziku, umnažajući kontakte u krivom uvjerenju potpune zaštite.

Osim toga, te kampanje stvarno ne poštuju ljudsku vrednotu i dostojanstvo. Posebno mladi ljudi trebaju edukaciju što se tiče seksa i ljubavi. Treba snažno promovirati odgađanje seksualnih aktivnosti i apstinenciju sve do braka, ostajući vjerni braku i monogamiji.

Kao katolički liječnici pomažući pacijentima, posebno u siromašnim zemljama, i kao ljudi od kulture odgovorni za vodstvo u javnom mjenju, mislimo da naučavanje Crkve treba biti bolje poznato širom svijetu.

Udruge članovi FIAMC-a, aktivne u 54 zemlje širom svijeta, nastavit će promicati odgojne i liječničke programe u službi ljudi koji su zahvaćeni AIDS-om i onima koji su u opasnosti da budu zaraženi.

Secretariat: FIAMC, Palazzo San Calisto, 00120 Vatican City, () 39 06 69887372

Executive Director: Mrs. Isabelle Biondi () 39 06 9087191 * fiamc@pcn.net