UDK 613.888
Izvorni znanstveni članak
Primljeno 3/99

Zamagljena istina o RU486*

Anthony Stephen BURNSIDE

Sažetak
Godine 1988. pojavila se na tržištu pilula RU486, znanstveno poznata kao mifepriston, najprije u Francuskoj, a zatim u Engleskoj, te u Švedskoj. I druge europske zemlje, kao Španjolska, Njemačka, Nizozemska i Švicarska, uključile su se u proučavanje tog preparata, dok su Sjedinjene Američke Države, gdje su se ljubitelji života žestoko usprotivili, odobrile uporabu tek g. 1997., iako još nije došlo do njezine proizvodnje. Međutim, u Europi ju je do g. 1998. upotrijebilo gotovo dvjesto tisuća žena. Do širenja primjene došlo je, dijelom zbog toga što se izbjegava kirurški pobačaj, a dijelom i zbog predstavljanja te pilule kao kontraceptivnog sredstva, iako je ona zapravo abortivno sredstvo.

Dok se sadašnja verzija pilule već upotrebljava za izbacivanje ugniježđenog zametka do četrdeset i devetog dana trudnoće, radi se na naprednijoj verziji pilule RU486, koja će, zadržavši svojstva sadašnje pilule, također imati, kako se proizvođači nadaju, mnoge dodatne prednosti, kao što je mogućnost sprječavanja ugni­ježđenja zametka u sluznicu maternice, što uzimaju razlogom da bi je mogli reklamirati kao kontraceptivno sredstvo. Na taj se način čin pobačaja banalizira i tumači bilo kao regulacija menstruacije, bilo da ga se definira pojmom kontragestija. Tako mnoge žene, zavarane novim nazivljem neće biti sigurne da su počinile pobačaj, a one koje toga ipak budu svjesne, zahvaljujući novoj "moćnoj" piluli, učinit će ga u granicama privatnosti, u ranim danima, brzo i diskretno.

Budući da ta pilula u svakom slučaju rezultira pobacivanjem zametka, tj. ubijanjem ljudskog života, ona predstavlja veliki izazov za sve ljubitelje života, koji će, stručno ispitujući sve njezine učinke, iznijeti istinu na svijetlo dana, te je teško moralno osuditi.

Uvod
U ovom ću članku nastojati što opsežnije predstaviti pilulu RU486 (mifepriston) nastalu u Francuskoj 1988. godine. Dok se pilulu smatra kontraceptivnom, ona je zapravo abortivno sredstvo.

Najprije ćemo se upoznati s naravi tog preparata, njegovom uporabom i njegovim djelovanjem. U drugom dijelu ćemo razmotriti odnos zakonodavstva prema toj piluli u Europi i Sjedinjenim Američkim Državama. U trećem ćemo dijelu moralno prosuditi težnje njezinih proizvođača koji je žele usavršiti da bude potpuno učinkovita i višestruko djelotvorna. Na kraju ćemo vidjeti kakve izazove predstavlja takav proizvod za sve ljubitelje života.

1. Uporaba
1.1. Djelovanje pilule RU486
Pilula RU486 dobila je ime po francuskoj farmaceutskoj tvrtki Roussel Uclaf koja ju je proizvela, a znanstveno je poznata kao mifepriston. Ona utječe na prirodni hormon u tijelu žene – progesteron, koji je bitan za nastanak i održanje trudnoće. Ime hormona dolazi od latinskih riječi pro (za) i gestare (nositi).[1]

U prvoj polovici menstrualnog ciklusa estrogeni (hormoni koji potiču rast sluznice maternice) izlučuju se razvijanjem folikula jajašca koji se sastoji od jajašca (ovum) i stanice koja ga ovija. Estrogeni uzrokuju početak zadebljanja stijenki maternice, gdje bi se trebao ugnijezditi zametak. Folikul izbacuje jajašce prilikom ovulacije sredinom ciklusa. Stanice koje oblažu jajašce što ostaje tvore žuto tijelo (corpus luteum) koje luči progesteron. Ovaj hormon preobražava sluznicu maternice, zvanu endometrij, u tkivo sposobno prihvatiti i hraniti zametak koji se razvija.

U vrijeme začeća tek stvoreni zametak izlučuje hormon što potiče žuto tijelo da i dalje stvara progesteron potreban za ugniježđenje, do kojeg dolazi nakon šestog dana oplodnje. Progesteronski receptori smješteni u stijenci maternice prihvaćaju ovaj progesteron. Progesteron i dalje hrani zametak dok, oko osmog tjedna trudnoće, posteljica ne postigne potpunu funkciju.

Ako jajašce nije oplođeno, žuto se tijelo nakon dvanaestog dana počinje raspadati, i progesteron se više ne stvara. Oko dvadeset i osmog dana ciklusa posljedica pada progesterona jest ljuštenje sluznice maternice. Slijedi krvarenje maternice, menstrualni proces, što je početak novoga menstrualnog ciklusa.[2]

Pilula RU486 djeluje vezanjem za progesteronske receptore, što sprječava ulazak progesterona u stijenku maternice. Bez progesterona sluznica maternice se razgrađuje te se ljušti, kao što se događa u normalnom menstruacijskom ciklusu kad dolazi do krvarenja. Posljedica tog djelovanja je namjerno izbacivanje zametka ugniježđenog u sluznici maternice, zbog njezine razgradnje. Pad progesterona također uzrokuje stezanje mišića maternice i omekšanje vrata maternice, a konačna je posljedica izbacivanje zametka, pa tako i njegova smrt.[3]

RU486 prvenstveno djeluje na sluznicu maternice, pa se ne može upotrijebiti za pobačaj u slučaju izvanmaternične trudnoće kad je zametak ugniježđen u jajovodima.[4] RU486 mora se dati do četrdeset i devetog dana od zadnje menstruacije, jer nakon toga vremena nije djelotvorna u sprječavanju dotoka progesterona u sluznicu maternice. U to vrijeme posteljica preuzima od žutog tijela stvaranje progesterona, a razina je hormona previsoka da bi ova pilula imala neki značajniji učinak.[5]

1.2. Kako se daje RU486?
Žena mora ponajprije posjetiti priznatu polikliniku za pobačaje zbog liječničkog pregleda i testa trudnoće. Pomno se pregledava zdravstveno stanje te žene da bi se odlučilo nema li razloga zbog kojih se u njezinom slučaju ne bi smjelo primijeniti ovo sredstvo. U zemljama gdje je zakonski određeno vrijeme čekanja za izazivanje pobačaja, kao što je to slučaj u nekim američkim državama, žena mora napustiti polikliniku za pobačaj te se vratiti nakon isteka tog razdoblja čekanja.[6]

Tijekom svoga drugog posjeta žena uzima RU486 u obliku tablete i mora progutati tri pilule u prisutnosti medicinskog osoblja.[7] Nakon toga žena može otići kući, a krvarenje obično započinje sljedećeg dana. Nakon četrdeset i osam sati mora se vratiti u polikliniku po treći put, da bi primila drugi preparat zvan prostaglandin, koji će dovršiti pobačaj.[8]

Žena mora ostati u poliklinici oko četiri do šest sati. Do pobačaja u poliklinici dolazi u prosječno devedeset posto slučajeva, dok oko deset posto žena ima pobačaj kod kuće. RU486 uvijek se upotrebljava u kombinaciji s prostangladinom zbog toga što je pilula RU486 samo u osamdeset posto slučajeva učinkovita ukoliko se upotrebljava sama. Preparat prostagladin uzrokuje stezanje maternice te izbacuje sluznicu maternice i zametak.[9]

Nakon nekoliko dana žena se po četvrti put javlja u polikliniku zbog liječničkog pregleda da bi se provjerilo da je pobačaj dovršen, te da se utvrdi je li imala nekih nuspojava. Krvarenje, slično obilnijoj menstruaciji, prosječno traje deset do dvanaest dana.[10]

1.3. Praktična procjena
Zagovornici pobačaja tvrde da RU486 posjeduje niz prednosti u usporedbi s pobačajem koji je izveden kirurškim zahvatom: Prvo, primjerom RU486 potpuno se isključuje uporaba kirurških instrumenata, što se smatra medicinski manje invazivnim te se ishod čini sličnijim spontanom pobačaju, nego izazvanom. Drugo, primjenom RU486 žena izbjegne mnoge neugodnosti kirurškog pobačaja kao što su anestezija, opasnost probijanja maternice instrumentima i naknadne infekcije te oštećenje vrata maternice. Treće, ovaj se preparat može dati čim žena shvati da je trudna. Suprotno tome žena mora pričekati do šest ili osam tjedana da bi obavila kirurški pobačaj. Četvrto, primjenom RU486 pobačaj postaje diskretniji događaj. Žene su obično same kad dođe do pobačaja, bilo u poliklinici bilo kod kuće.[11]

Isto tako RU486 ima nekoliko nedostatka u usporedbi s običnim kirurškim pobačajem: Prvo, brojne su nuspojave poput obilnog i dugotrajnog krvarenja, bolova menstrualnog tipa i grčeva koji se mogu usporediti s onima pri kirurškom pobačaju ili su čak i teži. Drugo, mnoge žene zbog prostanglan­dina trpe od mučnine, povraćanja ili proljeva do čega ne dolazi pri kirur­­škom pobačaju. Treće, RU486 nije uvijek uspješan u izazivanju pobačaja. Do nepotpunog pobačaja dolazi u dva do tri posto slučajeva, a trudnoća ostaje u jedan posto slučajeva. Te se žene tada moraju podvrgnuti kirurškom pobačaju. Četvrto, RU486 zahtijeva prosječno dva ili više dana da bi se izazvao pobačaj, dok je za kirurški pobačaj često potrebno oko petnaest minuta. Osim toga za kirurški je pobačaj potrebno samo dvaput posjetiti polikliniku za pobačaje, dok RU486 zahtijeva barem četiri posjeta. Peto, RU486 može se upotrijebiti isključivo do četrdeset i devetog dana od posljednje menstruacije, dok se kirurški pobačaj može obaviti od šestog tjedna sve do kraja trudnoće.[12]

Ovo ispitivanje RU486 pokazuje kako ovaj preparat još uvijek nema značajnijih prednosti pred kirurškim pobačajem. Zbog niza nuspojava i ostalih opasnosti, kao što je nepotpun pobačaj, RU486 može se upotrebljavati samo pod strogim liječničkim nadzorom uključujući brojne posjete poliklinici za pobačaje.[13] Tako se mnoge žene u zemljama gdje je RU486 zakonski dopu­šten i dalje odlučuju za kirurški pobačaj. U Francuskoj, na primjer, g. 1990. samo je jedna od tri ili četiri žene odabrala RU486 kao način izazivanja pobačaja u prvih četrdeset i devet dana trudnoće. Većina Francuskinja još uvijek daje prednost kirurškom pobačaju.[14] Očito je kako RU486 nije ispunila san zagovornika pobačaja o »piluli za pobačaj kod kuće« koja bi zauvijek nado­mjestila kirurški pobačaj.

Prema zagovornicima pobačaja najvažnija je prednost RU486 u praktičnom smislu ta da se može upotrijebiti u nekoliko prvih tjedana trudnoće, a kirurški se pobačaj može izvesti samo nakon šest ili osam tjedana. Zbog toga su znanstvenici nedavno usredotočili svoja istraživanja na primjenu RU486 u ranijem razdoblju trudnoće. Istraživači tog preparata tvrde da će poprilično izmijeniti izazivanje pobačaja. Kirurški će pobačaj sa svojim poteškoćama biti praksa prošlosti za žene koje odluče imati pobačaj u prva dva mjeseca trudnoće. Ova eventualna dostignuća ispitat ću i moralno procijeniti u idućim poglavljima ovog rada.

2. Prikaz odnosa zakonodavstva prema piluli ru486
Dr. Étienne–Emile Baulieu, francuski biokemičar židovskog podrijetla, i njegovi suradnici na pariškom Sveučilištu, g. 1970. uspjeli su identificirati progesteronske receptore u stijenci maternice.[15] On je tada započeo tragati za protuhormonom koji bi se vezao uz ove receptore te priječio ulazak progesterona u sluznicu maternice. Ovo djelovanje u slučaju rane trudnoće uzrokovalo bi ljuštenje sluznice maternice i izbacivanje zametka. Godine 1980. Sakiz, Baulieuov prijatelj rodom iz Turske, sa svojim je suradnicima znanstvenicima koji su radili za farmaceutsku tvrtku Roussel–Uclaf, otkrio protuhormonski preparat kojem je dano ime RU486.[16] Baulieu i Sakiz s oduševljenjem su pozdravili ovo otkriće kao veliko znanstveno postignuće te su objavili da će žene uskoro moći pobaciti mnogo lakše nego ikad prije. Tvrdili su da će RU486 nadvladati sve neugodnosti kirurškog pobačaja.

2.1. RU486 u Europi
Francuski nacionalni odbor za bioetiku odobrio je g. 1983. kliničko ispitivanje preparata RU486. Uskoro je zatim Roussel objavio pozitivne rezultate prvih ispitivanja. U osamdeset i pet od stotinu žena koje su uzimale taj preparat došlo je do potpunog pobačaja. Nova su ispitivanja pokazala da bi nakon tog preparata valjalo davati prostaglandin da bi se učinkovitost povisila s osamdeset na devedeset i šest posto.[17]

Dok je Roussel i dalje provodio klinička ispitivanja da bi usavršio preparat za javnu primjenu, razvila se moralna rasprava o toj novoj piluli za pobačaj. Francuske udruge u prilog života počele su organizirati svakodnevne demonstracije pred Rousselovim uredima u Parizu i prijetile da će bojkotirati proizvode ove tvrtke. Iako su se Rousselovi suradnici pribojavali toga kakav će učinak imati ljubitelji života na prodaju njihovih proizvoda, ipak su bili optimistični zbog odobrenja francuske vlade, koja je odavno ozakonila pobačaj. Dakako, francuska je vlada koja je imala u vlasništvu trideset i šest posto Roussela, odobrila 23. rujna 1988. godine da se RU486 stavi na tržište. Utjecajni je pariški nadbiskup, kardinal Jean–Marie Lustiger, osudio tu odluku te potaknuo ljubitelje života da pojačaju svoja nastojanja protiv Roussela.[18]

Zapadnonjemački kemijski gigant, tvrtka Hoechst AG, koja je posjedovala veći dio Roussela, pribojavala se američkog pokreta protiv pobačaja što je zaprijetio da će smanjiti američku pomoć od šest milijardi dolara godišnje. Naposljetku je Hoechst AG jasno dao na znanje Rousselu da mora s tržišta povući RU486. Roussel je 26. listopada 1988. povukao preparat s francuskog tržišta, objavljujući kako "je problem u tome što je bilo protestnih pisama kojima se prijetilo bojkotima i demonstracijama pred našom glavnom upravom. Nismo željeli ući u veliku moralnu raspravu."[19]

Pobjeda je pobornika za promicanje života bila kratka vijeka. Francuska se vlada pribojavala da će ova pobjeda potaknuti pobornike života da započnu borbu za opoziv zakona iz g. 1975. kojim je pobačaj bio ozakonjen. Tako je naredila da se preparat opet stavi na tržište te najavila da će prenijeti svoje ulaganje od trideset i šest posto iz Roussela u drugu tvrtku, ukoliko se ta mjera odmah ne poduzme. S obzirom na tu prijetnju, Roussel je 28. listopada odlučio preparat opet staviti na tržište.[20]

Od g. 1988. tisuće se Francuskinja odlučilo izazvati pobačaj primjenom RU486. Do g. 1995. bilo je osam stotina i pedeset priznatih poliklinika i bolnica koje su omogućivale ženama pobačaj uporabom RU486. Liječnički honorar za pobačaj pilulom RU486 iznosi oko dvjesto i pedeset američkih dolara u usporedbi s oko tri stotine dolara za kirurški pobačaj. Francuski nacionalni medicinski program nadoknađuje osamdeset posto troškova svih pobačaja.[21]

Isto je tako Ujedinjeno Kraljevstvo odobrilo g. 1991.[22] pilulu za pobačaj RU486, a odnedavno se može nabaviti i u Švedskoj. Klinička se proučavanja tog preparata sada provode i u drugim europskim zemljama, primjerice u Španjolskoj, Njemačkoj, Nizozemskoj i Švicarskoj. Do godine 1998. gotovo dvjesto tisuća žena u Europi upotrijebilo je RU486 da bi izazvalo pobačaj.[23]

2.2. RU486 u Sjedinjenim Američkim Državama
Uprava za hranu i lijekove (Food and Drug Administration, FDA) Sjedinjenih Američkih Država izdala je g. 1983. dozvolu neprofitnoj istraživačkoj organizaciji za pobačaje – Populacijskom savjetu, da može provoditi klinička proučavanja RU486. Američki su pobornici života odgovorili raznim kampanjama da bi spriječili primjenu tog preparata u SAD–u. Najprije su lobirali s članovima kongresa da se preparat zabrani. Ta se strategija pokazala uspješnom kada je g. 1989. FDA, pod pritiskom mnogih članova kongresa, pobornika života, uključujući predsjednika Busha, zabranila je uvoz RU486 u SAD u svrhu kliničkih proučavanja i osobne uporabe.[24]

Drugo, branitelji života prijetili su bojkotom svih proizvoda proizvođača RU486, Hochsta AG. I ta se strategija također pokazala uspješnom, jer su g. 1989. čelnici Hochsta AG objavili: "Sve dok je pobačaj predmet velikih nesuglasica nećemo dopustiti RU486 u SAD–u."[25]

Izborna godina 1993. bila je godina Billa Clintona – sadašnjeg predsjednika i velikog zagovornika pobačaja, pa je utjecaj ljubitelja života na Kongres počeo slabiti. Clinton je drugog dana nakon stupanja na dužnost ukinuo zabranu ispitivanja RU486 u SAD–u. A zatražio je i da Ministarstvo zdrav­stva i socijalne skrbi pronađe načine ispitivanja, davanja dozvole i proizvodnje RU486 u SAD–u.[26] Ohrabreni novim političkim raspoloženjem, zagovornici pobačaja tražili su načine kako bi nadvladali bojkot branitelja života u svezi s prodajom proizvoda Hoechsta AG. Na kraju su ipak uspjeli nagovoriti Roussel–Uclaf da Populacijskom savjetu odstupi prava patentiranja RU486.[27]

Posljedica toga jest to da se pozornost ljubitelja života skrenula s Hoechsta AG i usredotočila na Populacijski savjet. Tako je djelatnost branitelja života donekle sužena budući da je to neprofitna organizacija. Ukidanjem zabrane ispitivanja, Populacijski savjet je ponovno započeo klinička proučavanja u kojima je od g. 1994. do g. 1995. sudjelovalo više od dvije tisuće i sto žena. Godine 1996. FDA je objavila kako su klinička proučavanja Populacijskog savjeta pokazala da je RU486 neškodljiva i djelotvorna nekirurška metoda pobačaja. Na kraju je, 1997. godine, FDA odobrila uporabu RU486 u SAD–u.[28]

Sada Populacijski savjet mora pronaći tvrtku za proizvodnju i distribuciju tog preparata.[29] Premda je nekoliko tvrtki pokazalo zanimanje, one se i dalje boje bojkota ljubitelja života, za koje svi politički komentatori tvrde da su još uvijek veoma djelotvorni.[30] Također se mnoge tvrtke pribojavaju mogućnosti tisuća sudskih parnica protiv njih zbog onih tri posto slučajeva gdje RU486 izaziva nepotpun pobačaj. Žene se isto tako mogu odlučiti optužiti tvrtku zbog ostalih nuspojava tog preparata kao što je, primjerice, dugotrajno i obilno krvarenje, čemu može biti posljedica gubitak radnih dana. Osim toga, budući da je RU486 relativno nov preparat, njegovi dugotrajniji učinci još nisu istraženi. Ti nepredviđeni učinci također mogu postati izvorom sudskih procesa u budućnosti. U svezi s prvom generacijom pilula za kontrolu rađanja u Americi, bilo je toliko sudskih procesa da su neke tvrtke bile prisiljene pasti pod stečaj.[31]

Jedna europska tvrtka, Gideon Richter, pristala je na proizvodnju tog preparata u SAD–u, no uskoro je raskinula svoj ugovor s Populacijskim savjetom. Tako će se uporaba RU486 u SAD–u odgoditi dok se ne pronađe tvrtka koja će tu pilulu proizvoditi i prodavati. Tako su se povezale prijetnje bojkotima branitelja života zajedno s opasnošću brojnih eventualnih sudskih parnica da bi se spriječila uporaba RU486 u SAD–u.

3. Moralna prosudba težnji proizvođača RU486
Trenutno, Roussel–Uclaf, više međunarodnih tvrtki, Svjetska zdravstvena organizacija (WHO), pojedine vlade i organizacije za pobačaj, kao što je International Planned Parenthood Federation sa središtem u New Yorku, žurno i intenzivno rade da bi proizveli što učinkovitiju verziju pilule RU486.[32] Oni se nadaju da će proizvesti što jednostavnije abortivno sred­stvo koje će moći proizvesti više učinaka, ovisno o tome u kojem se dobu trudnoće žena nalazi.

Prvi učinak koji će biti moguće ostvariti tom pilulom jest, kako oni žele, da ta pilula spriječi ugniježđenje zametka. Pilula RU486, uzeta u prvim danima nakon začeća, uzrokovat će, trenutno, odbacivanje sluznice što će onemogućiti ugniježđenje zametka.[33] Pobornici pobačaja naglašuju da će seksualno aktivna žena moći ostvariti kontrolu rađanja mjesečnim uzimanjem ove pilule. Čisteći tako maternicu svakog mjeseca žena bi se redovito rješavala nepoželjnih zametaka.

Drugi učinak koji žele postići, zapravo je zadržati već postojeći učinak sadašnje pilule RU486, a to je da bude sposobna izazvati pobačaj već ugnije­žđenoga zametka. Posebno žele doraditi ovu pilulu da bude potpuno učinkovita i bez komplikacija koje uzrokuje sadašnji preparat, kao što je, primjerice, obilno krvarenje.[34] Oni se zalažu da nova verzija ove pilule bude slobodno dostupna u ljekarnama svim ženama i bez liječničkog recepta. Na taj način ženama bi bila dostupna pilula kojom će moći obaviti siguran rani pobačaj u intimi vlastitog doma i bez medicinskog nadzora. Tu novu verziju pilule žene bi mogle upotrijebiti kad god žele, počevši od prvog pa sve do četrdeset i devetog dana trudnoće. Marketinška istraživanja prognoziraju da će ta droga zamijeniti šezdeset posto sadašnjih kirurških pobačaja u Americi.[35] Proizvođači te pilule obećavaju mnoge prednosti.

Prva prednost je da RU486 može biti reklamirana kao kontraceptivna pilula. Baulieu je čak izmislio i novu riječ "kontragestija" za djelovanje RU486, koju on labavo definira kao nešto slično kontraceptivnom sredstvu. Prema njemu, RU486 je kontracepcija po naravi jer sprječava ugniježđenje zametka u sluznici maternice.[36]

On brani svoju novu marketinšku strategiju ovim dokazima: prvo, trudnoća se u zadnje vrijeme s pravnog i znanstvenog stajališta sve više definira kao ugniježđenje zametka.[37] U svjetlu te definicije on dokazuje da je pilula RU486, koja sprječava ugniježđenje zametka, samo kontraceptivno, a nikako abortivno sredstvo.[38] Drugo, prilikom oplodnje u epruveti, zakonski je dopušteno uništiti zametke sve do petnaestog dana nakon začeća, što pokazuje gotovo opću suglasnost da zametak do petnaestog dana još nije ljudsko biće.[39] Dakle, tvrdeći da ljudski život počinje puno poslije nakon oplodnje, RU486 jednostavno sprječava početak ljudskog života i prema tome ona je kontraceptivno sredstvo. Treće, mehaničko intrauterino sredstvo – spirala[40], koja sprječava ugniježđenje općenito se smatra oblikom kontracepcije.[41] Dakle, Baulieu dokazuje da se, zbog sličnog djelovanja, RU486 isto tako ima smatrati kontraceptivnim sredstvom. Uzevši u obzir široku uporabu kontracepcije u društvu, proizvođači očekuju široko javno prihvaćanje RU486, ukoliko se bude reklamirala kao kontraceptivno sredstvo.[42]

Definirati djelovanje RU486 pojmom "kontragestija", očito je namjeran pokušaj unošenja zabune u već prihvaćeno medicinsko nazivlje. Baulieu i pobornici pobačaja žele sakriti stvarnost RU486 kao abortivnog sredstva, tj. sredstva za namjerno ubijanje nerođenog, pod velom novih nevinih izraza kao što su "kontragestija" ili "regulacija menstruacije".[43] Zamagljivanjem razlike između kontracepcije i pobačaja, žene neće biti sigurne jesu li ili nisu ubile svoje nerođeno dijete.[44] Istraživanje riječi "kontraceptivno sredstvo" i "abortivno sredstvo" pokazuje da je nazočna jasna razlika među njima. Kon­traceptivno sredstvo sprječava oplodnju jajašca spermatozoidom, dok abortivno sredstvo može spriječiti ugniježđenje ili prouzročiti odbacivanje već ugniježđenog zametka.[45] Budući da RU486 ne sprječava oplodnju, jasno da nije kontraceptivno sredstvo. Očita je laž djelovanje RU486 zvati kontragestijom kao nešto slično kontracepciji.

Osim toga, Baulieu nastoji opravdati ovu laž mnogim drugim pogrešnim predstavljanjem istine. Medicinska znanost je uvijek definirala trudnoću kao "stanje razvijanja zametka ili fetusa u tijelu nakon sjedinjenja jajašca i spermatozoida".[46] Jasno je da oplodnja označava početak trudnoće, što je u suprotnosti s Baulieuvom tvrdnjom da trudnoća započinje ugniježđenjem.

Uništenje zametka tijekom oplodnje u epruveti, nije opravdanje za RU486 koji također uzrokuje odbacivanje i smrt zametka. U svakom slučaju, jedno zlo ne smijemo pravdati drugim. I Sveto pismo i ljudski razum ističu nepovredivo pravo na život svakoga ljudskog bića, a medicinska znanost donosi jasne dokaze da život počinje začećem. Namjerno uništenje zametka, bilo prilikom oplodnje u epruveti bilo pilulom RU486, uvijek moramo osuditi, jer to je ubijanje nevinoga ljudskog bića.

Također, opće prihvaćeno mišljenje da je spirala kontraceptivno sred­stvo, očito je pogrešno, jer ona ne sprječava oplodnju nego sprječava ugniježđenje zametka, i prema tome ona je po naravi abortivno sredstvo.[47] Ne smije se, stoga, takvim pogrešnim mišljenjem varati ljude da je pilula RU486 kontraceptivno sredstvo, kad ona zapravo uzrokuje pobačaj. Jasno je da su Baulieu i pobornici pobačaja svjesno krenuli dalekim putem od istine sa svrhom da sakriju abortivnu narav pilule RU486. Ako se bude polazilo od istine, onda će RU486 morati biti predstavljena kao abortivno sredstvo, a ne kao obično kontraceptivno sredstvo ili nešto slično kontraceptivnom sredstvu.

Druga prednost nove verzije RU486, kako kažu pobornici pobačaja, jest u tome što će biti moguće izostaviti riječi kao što su pobačaj i abortivno sredstvo. Baulieu tvrdi da su te riječi "opterećene osjećajnim konotacijama"[48] i da takve riječi smještaju preparate kao što je RU486 u "traumatičan kontekst".[49] Prema njemu takvo nazivlje sprječava ženinu sposobnost racionalnog odlučivanja o svom zdravlju. Kontragestija će dati priliku ženi da "mirne savjesti isprazni sadržaj svoje maternice".[50] On se nada da će tako svi ti nepotrebni osjećaji krivnje, koji su povezani s pobačajem, biti izbjegnuti.

Prvo, Baulieuov pokušaj uskraćivanja ženama prave istine o RU486, zaslužuje žestoku kritiku. On ženama reklamira pilulu kao kontraceptivno sredstvo, premda one uporabom tog preparata ubijaju nerođeno dijete.

Drugo, Baulieu i pobornici pobačaja moraju jasno spoznati da su njihova nastojanja da stvore neutralno moralno ozračje, u kojem žene mogu donijeti "racionalne medicinske odluke", osuđena na neuspjeh.[51] Oni ne uzimaju u obzir naravni zakon koji je upisan u srcu svake osobe, koji daje ženama apriorno znanje da je uvijek zlo ubiti nerođeno dijete. Premda će moralno neutralni jezik u kontekstu pilule RU486 dovesti u kušnju veći broj žena da učine pobačaj, te žene će trpjeti postpobačajne osjećajne i duševne probleme, isto kao i žene koje se podvrgavaju kirurškom pobačaju. Puka promjena metode neće ženama promijeniti iskustvo pobačaja.[52] Moralni zakon, intiman dio svakog ženskog bića, apsolutan je i kao takav je nepromjenljiv, te ostaje nepristupačan pukim ljudskim metodama, nazivlju i reklamnim strategijama.[53] Baulieu i pobornici pobačaja očito nisu razumjeli da je nemoguće pobjeći apsolutnim odredbama naravnog zakona. Tragedija pilule RU486 je u tome da čini lakšom početnu odluku da se učini pobačaj zbog moralno neutralnog izričaja. Mnogo žena postat će zastupnici smrti, te će zlo i teret ubijanja ljudskog bića pasti na veći broj žena.[54]

Treća prednost pilule RU486 jest da bi mogla biti uporabljivana kao "prouzročitelj menstruacije" ili "menstruacijska pilula".[55] Spolno aktivne žene mogle bi mjesečno uzimati pilulu nakon ovulacije, i na taj način regulirati svoj menstruacijski ciklus. Sluznica maternice, uključujući zametak, bit će odbačena svakog mjeseca.

Ova mjesečna uporaba RU486, dakako da je jedna od najperverznijih metoda pobačaja koju su ikad smislili pobornici pobačaja. Preparat će se reklamirati kao puki menstruacijski regulator, "nudeći ženama priliku uskladiti svoje prirodne procese i osloboditi sebe tereta neželjenih trudnoća",[56] dok će pravi učinak uzrokovanja mjesečnog pobačaja ostati skriven. Ova bi metoda mogla biti uporabljena bez potrebe testa trudnoće i tako žena nikad ne bi bila sigurna je li ili nije ubila svoje dijete.[57] Jasno je da je ovo jedno od najstrašnijih očitovanja kulture smrti, gdje je ubijanje nevinog ljudskog bića postalo toliko rafinirano i nerazlučivo, da ga čak ni osoba koja ga je učinila ne može prepoznati.[58]

Četvrta prednost pilule RU486, kako tvrde proizvođači, jest u tome da će žene moći napraviti pobačaj u privatnosti svoje kuće i bez potrebe medicinskog nadzora. To će omogućiti ženama veću reprodukcijsku kontrolu.[59]

Pobornici života i pobornici pobačaja slažu se u tome da žene, odlučujući o pobačaju, trpe napetost i osjećajnu tjeskobu. Problem privatnog pobačaja je u tome da je žena osuđena na osamu. Kad žena uzme pilulu RU486, ona mora sama tjeskobno čekati učinak procesa. Bez savjetnika za pobačaj, liječnika, medicinskih sestara i ljudi koji je prate do klinike i poslije klinike, žena je prisiljena sama nositi cijeli psihološki i osjećajni teret na svojim ramenima.[60]

Dalje, očekivana veća reprodukcijska kontrola za ženu, dobivena od pilule RU486, više bi nego ikad prije omogućila muškarcima priliku zanijekati svoju odgovornost prema ženi i nerođenom djetetu.[61] Zbog lakšeg načina kojim žena ima mogućnost učiniti pobačaj, mnogi muškarci će očekivati da žena preuzme odgovornost za sve posljedice svakoga spolnog odnosa.[62] Nasuprot željenom učinku veće reprodukcijske kontrole, pilula RU486 za žene će uzrokovati nepotrebne reproduktivne terete.

Također, pobačaj učinjen u privatnosti, bit će skriven od uvida zakona.[63] Zlodjela učinjena u privatnosti kuće uvijek su teže nadglediva sudstvu. Javna tijela neće moći nadgledati procedure pobačaja, kao što su u mogućnosti u slučajevima kirurških pobačaja. Minimalne regulacije koje moraju ispuniti oni koji vrše i žele pobačaj, u većini zapadnih država daju ženama bar neki osjećaj društvene odgovornosti prema nerođenom djetetu. Kad pobačaj ne bude moguće javno nadgledati, taj će se osjećaj socijalne odgovornosti izgubiti.[64]

Čak i u zemljama gdje je ozakonjen, kao u Americi, pobačaj je štoviše pod moralnim nadzorom onih građana koji javno prosvjeduju protiv ubijanja nevinih ljudskih bića. Pobornici života koji prosvjeduju pred klinikama za pobačaj, uspjeli su uvjeriti mnoge žene da ne učine pobačaj. Kad je pobačaj učinjen u privatnosti, pobornici života, koji su savjest američkog društva, bit će spriječeni u svojim naporima ohrabrivanja žena da izaberu život.[65] Dakle, žene čineći pobačaj u privatnosti svojih kuća bit će lišene zdravoga moralnog savjeta pobornika života.

4. Izazov za ljubitelje života
Ovo istraživanje pilule RU486 pokazuje da će u budućnosti abortivna sredstva biti dominantna pobačajna metoda koja će uništavati ljudske živote u puno ranijoj fazi razvoja. Odgovor pobornika života mora biti dvostruk.

Najprije, zagovornici pokreta života moraju biti moralno i znanstveno upoznati s novim tehnologijama razvoja koje se tiču pobačaja.[66] Organizacije za život trebaju profesionalno osoblje stručno na poljima bioetike, medicine, farmakologije, embriologije, genetike, te na ostalim povezanim područjima kao što je, primjerice, pravo. To će im omogućiti podučiti društvo o svim složenim oblicima rasprave o pobačaju. Smanjivanjem kirurških pobačaja ljubitelji života više neće moći biti zadovoljni s jednostavnim pokazivanjem fotografija fetusa s dobro oblikovanim prstima, očima, rukama i srcem koje kuca.[67] Nasuprot tome, mora biti naglašeno da život počinje začećem i očiglednost Svetog pisma, ljudskog razuma i suvremene znanosti, mora biti jasno obrazložena tako da društvo razumije i prihvati istinu. Društvo mora biti poučeno o novim tehnološkim postignućima kao što je pilula RU486 i o načinima na koje one uništavaju ljudski život.

Zagovornici pokreta života moraju također nanovo istražiti vezu kontracepcije i pobačaja. Ivan Pavao II., govoreći o tome, upozorio nas je da "unatoč razlikama u naravi i moralnoj težini, kontracepcija i pobačaj jako su povezani kao plodovi jednog te istog stabla".[68] Društvo mora biti potpuno poučeno o vezama pobačaja i kontracepcije, i s psihološkog i s tehnološkog stajališta.[69] Mora biti jasno da način života i stavovi koje kontracepcija odgaja stvaraju navodnu potrebu za pobačaj. Poznat je sudski slučaj Planned Parenthood protiv Casey (1993.), gdje je Vrhovni sud donio jasnu činjenicu da "u nekim kritičnim pitanjima pobačaj je iste naravi kao i odluka uporabe kontracepcije (…) ljudi su organizirali intimne odnose (…) oslanjajući se na dostupnost pobačaja u slučaju da kontracepcija zakaže".[70] To znači da trebamo pobačaj da bismo mogli nastaviti kontraceptivni stil života, gdje su spolni odnosi dostigli stupanj bez posljedica i s vrlo malo prave ljubavi i smisla za žrtvu, gdje nema mjesta za dijete. Statistike pokazuju da, gdje god je kontracepcija slobodno dostupna, broj neželjenih trudnoća i pobačaja uvelike raste.[71] Jasno da kontracepcija odgaja stavove i moralne karaktere koji vode prema pobačaju. Branitelji života moraju uništiti mit da lakši pristup kontracepciji smanjuje broj pobačaja.

Dalje, ljubitelji života moraju poučavati društvo o suvremenom tehnološkom napretku abortivnih sredstava, kao što je pilula RU486, koji se reklamiraju kao kontraceptivna sredstva, što zapravo nisu. Mora biti naglašeno da svaki preparat, čak i široko prihvaćena spirala, koja sprječava ugniježđenje, nije kontraceptivno sredstvo nego abortivno sredstvo koje uzrokuje smrt nevinoga ljudskog bića. One organizacije za život, koje se ne suočavaju sa stvarnošću novih abortivnih sredstava, kao što je pilula RU486, i njihovog potencijalnog zla, moguće je da će postati sporedni u raspravi o pobačaju i nestat će iz javnog života. Na kraju, ako snage za život ne uspiju upozoriti društvo u svezi s mogućom strašnom budućnošću pobačaja zbog trajnog razvoja, kao što je pilula RU486, suvremeno zapadno društvo samo sebe osuđuje na smrt.

Zaključak
Razglabajući posljedice djelovanja pilule RU486, uvidjeli smo da je riječ o abortivnom sredstvu. Upotrebljava se do četrdeset i devetog dana trudnoće da prouzroči razgradnju sluznice maternice te izbacivanje ugniježđenog zametka. Premda mnoge žene smatraju pilulu RU486 manje invazivnim načinom od kirurškoga pobačaja, ona se može upotrebljavati samo pod strogim liječničkim nadzorom, uključujući brojne posjete poliklinici za pobačaje, zbog brojnih nuspojava i rizika nepotpunog pobačaja. Sada pobornici pobačaja žurno i intenzivno rade da bi usavršili uporabu RU486 koja će spriječiti ugniježđenje zametka te zadržati već postojeći učinak sadašnje pilule da uzrokuje izbacivanje već ugniježđenog zametka. Pobornici pobačaja nastoje da nova pilula bude reklamirana kao kontraceptivno sredstvo, što će, uzevši u obzir široku uporabu kontracepcije u društvu, naići na, kako proizvođači očekuju, široko javno prihvaćanje RU486. Očito je da je ta nakana pokušaj da se unese zabuna u već prihvaćeno medicinsko nazivlje. Pilula ne sprječava oplodnju, prema tome ona nije kontraceptivno sredstvo, nego uništava sluznicu, koja će prihvatiti i omogućiti razvoj zametka.

Pobornici pobačaja, dakle, šire očitu laž. Oni kažu da će s pilulom RU486 biti moguće izostaviti riječi kao što su "pobačaj" i "abortivno sredstvo" koje su opterećene osjećajnim konotacijama i smještaju preparate, kao što je RU486, u traumatičan kontekst. S tom će pilulom žene mirne savjesti isprazniti sadržaj svoje maternice u privatnosti svoje kuće bez osjećaja krivnje. Pobornici pobačaja ne shvaćaju da puka promjena nazivlja ne može brisati naravni zakon koji je upisan u svakom srcu, jer žena uvijek zna da je izbacivanje embrija iz maternice ubijanje nerođenog djeteta. Zbog realnosti naravnog zakona, emocionalna i psihološka patnja nakon pobačaja neizbježne su. Očekivane prednosti pobačaja u privatnosti prisilit će ženu da sama nosi cijeli psihološki i socijalni teret. Mjesečna uporaba pilule RU486 kao regulatora menstruacije, najperverznije je očitovanje kulture smrti, gdje ubijanje nevinog ljudskog bića postaje toliko profinjeno i nerazlučivo da ga čak i osoba koja je počinila ne može prepoznati.

Tako kultura smrti poprima sve nevinije vanjsko obličje, što je vlastita osuda na smrt suvremenog društva. Stoga moramo reći ne kulturi smrti, a da bismo bili mjerodavni iznositi u javnost pravu istinu, moramo biti upućeni u sva suvremena zbivanja na tom području.

OBSCURING THE TRUTH ABOUT RU486

Anthony Stephen BURNSIDE

Summary

RU 486, scientifically known as mifepristone, appeared on the market in 1988, firstly in France and subsequently in England and Sweden. Clinical studies on the drug are currently being conducted in other European countries including Spain, Germany, the Netherlands and Switzerland. Due to concerted pro–life opposition, RU486 was only recently approved in the US in 1997. The drug is still not available on the American market. However, RU486 had already by 1998 been used by more than two hundred thousand women in Europe. The drug has been widely accepted for use as a way of avoiding surgical abortion and also because the drug has been presented to the public as a contraceptive, when in fact it is an abortifacient.

While the present version of RU486 causes an implanted embryo to be aborted up to the 49th day of pregnancy, work is being conducted on a more advanced version of the drug. The future pill, according to the manufactures, will have many added advantages such as the possibility of preventing the implantation of an embryo in the lining of the uterus in the first few days of pregnancy. This will, in the minds of the proabortionists, allow them to market RU486 as a contraceptive. The marketing of the drug as a mere menstrual regulator or a contragestion will lead to the banalization of abortion. Many women, confused by the new terminology, will never be sure whether or not they have undergone an abortion. Women who consciously use the more advanced version of RU486 will be able to have an abortion in the early days of pregnancy, discretely and effectively, in the privacy of their own homes.

Since the use of this pill always results in the expulsion of an embryo, the intentional killing of a human being, RU486 represents a serious challenge to prolifers who must professionally research all the effects of this drug and educate and provide society with the truth about all the moral dangers.

(Translated by A.S. Burnside)

--------------------------------------------------------------------------------

* Obnovljeni život 2 (1999)

[1] Andre Ulmann, Georges Teutsch and Daniel Philibert, "RU486", Scientific American, vol. 262, br. 6, June 1990., str. 44.

[2] Ibid, str. 45.

[3] Ibid, str. 47.

[4] W.L. Herrmann, A.M. Schindler, R. Wyss and P. Bischof, "Effects of the Antiprogesterone RU486 in Early Pregnancy and during the Menstrual Cycle", in The Antiprogestin Steroid RU486 and Human Fertility Control, eds. Etienne–Emile Baulieu and Sheldon J. Segal, New York, Plenum Press, 1985., str. 187.

[5] Ibid, str. 44.

[6] Allan Rosenfield and Sara Iden, "Medical Perspectives" in Encyclopedia of Bioethics, ed. Warren T. Reich, New York, Simon and Schuster Macmillan, 1995., vol. 1, str. 3.

[7] Ibid.

[8] Charlotte L. Allen, "The Mysteries of RU486", The Human Life Review, 1990., vol. 16, br. 1, str. 74.

[9] Ibid.

[10] Ibid.

[11] Childbirth by Choice Trust, Abortion Pill, Toronto, 1997., str. 4–5.

[12] Ibid, str. 4.

[13] Alan Rosenfield and Sara Iden, "Medical Perspectives" in Encyclopedia of Bioethics, ed. Warren T. Reich, New York, Simon and Schuster Macmillan, 1995., vol. 1, str. 3.

[14] Gonzalo Herranz, Report on the Compound RU486 (Mifepristone), 1991., str. 3. (manuscript).

[15] R. Alta Charo, "A Political History of RU486" in Biomedical Politics, ed. Kathi E. Hanna, Washington, National Academy Press, 1991., str. 350.

[16] Bernard Asbell, The Pill, New York, Random House, 1995., str. 350.

[17] R. Alta Charo, "A Political History of RU486" in Biomedical Politics, ed. Kathi E. Hanna, Washington, National Academy Press, 1991., str. 50.

[18] Ibid, 59.

[19] Ibid, str. 61.

[20] Ibid.

[21] Bernard Asbell, The Pill, New York, Random House, 1995., str. 351.

[22] Anonymous, "RU486" Journal of the Catholic Medical Quarterly, September, 1991., str. 4.

[23] Childbirth by Choice Trust, Abortion Pill, Toronto, 1997., str. 1.

[24] R. Alta Charo, "A Political History of RU486" in Biomedical Politics, ed. Kathi E. Hanna, Washington, National Academy Press, 1991., str. 45.

[25] Ibid, str. 45.

[26] Bernard Asbell, The Pill, New York, Random House, 1995., str. 364.

[27] Fintan R. Steele, "RU486 – Will it Finally be Tested in the United States" The Journal of NIH Research, July, 1994., str. 31.

[28] Lawrence F. Roberge, "The Future of Abortion", The Linacre Quarterly, August, 1997., str. 39.

[29] Klaus M. Leisinger and Karin Schmitt, All Our People, Population Policy With a Human Face, Washington, Island Press, 1997., str. 187.

[30] Fintan R. Steele, "RU486 Will it Finally be Tested in the United States" The Journal of NIH Research, July 1994., str. 31.

[31] Charlotte L. Allen, "The Mysteries of RU486", The Human Life Review, 1990., vol. 16, br. 1, str. 71.

[32] Gonzalo Herranz, Report on the Compound RU486 (Mifepristone), 1991., str. 9. (manuscript).

[33] Ibid, str. 5.

[34] Ibid, str. 6.

[35] Lawrence F. Roberge, "The Future of Abortion", The Linacre Quarterly, August, 1997., str. 39.

[36] Etienne E. Baulieu, A. Ulmann and D. Philibert, "Contragestion by Antiprogestin RU486: A Novel Approach to Human Fertility Control", in Fertility Regulation Today and Tomorrow, eds. E. Diczfalusy and M. Bygdeman, New York, Raven Press, 1987., str. 68.

[37] Ibid, str. 69.

[38] Mary A. Nicholas, "The face and image of RU486" Homiletic and Pastoral Review, May, 1997., str. 22.

[39] Etienne E. Baulieu, A. Ulmann and D. Philibert, "Contragestion by Antiprogestin RU486: A Novel Approach to Human Fertility Control", in Fertility Regulation Today and Tomorrow, eds. E. Diczfalusy and M. Bygdeman, New York, Raven Press, 1987., str. 70.

[40] Intra–uterine device (IUD).

[41] Ibid, str. 69.

[42] Lawrence F. Roberge, "The Future of Abortion", The Linacre Quarterly, August, 1997., str. 39.

[43] Ivan Pavao II., Evangelium Vitae – Evanđelje života (dalje EV), Kršćanska sadašnjost – dokumenti 103., Zagreb 1995., br. 81.

[44] Mary A. Nicholas, "The Face and the Image of RU486", Homiletic and Pastoral Review, May, 1997., str. 22.

[45] Nicholas Tonti–Filippini, "The Pill: Abortifacient or Contraceptive? A Literature Review" The Linacre Quarterly, February, 1995., str. 6.

[46] Dorland's Illustrated Medical Dictionary, ed., John P. Friel, Philadelphia, W. B. Saunders, 1974., str. 1250.

[47] Janet E. Smith, "The Connection between Contraception and Abortion", Homiletic and Pastoral Review, April, 1993., str. 10.

[48] Etienne E. Baulieu, A. Ulmann and D. Philibert, "Contragestion by Antiprogestin RU486: A Novel Approach to Human Fertility Control", in Fertility Regulation Today and Tomorrow, eds. E. Diczfalusy and M. Bygdeman, New York, Raven Press, 1987., str. 68.

[49] Ibid.

[50] Ibid.

[51] Thomas A. Shannon, An Introduction to Bioethics, New York, Paulist Press, 1997., str. 51.

[52] Mary A. Nicholas, "The face and image of RU486", Homiletic and Pastoral Review, May, 1997., str. 25.

[53] Ibid.

[54] Stephen D. Schwarz, The Moral Question of Abortion, Chicago, Loyola University Press, 1990., str. 142.

[55] Etienne E. Baulieu, A. Ulmann and D. Philibert, "Contragestion by Antiprogestin RU486: A Novel Approach to Human Fertility Control", in Fertility Regulation Today and Tomorrow, eds. E. Diczfalusy and M. Bygdeman, New York, Raven Press, 1987., str. 70.

[56] Etienne E. Baulieu, "RU486", Journal of the American Medical Association, R63, 1990., str. 948.

[57] Mary A. Nicholas, "The Face and the Image of RU486", Homiletic and Pastoral Review, May, 1997., str. 22.

[58] Ibid, str. 23.

[59] Thomas A. Shannon, An Introduction to Bioethics, New York, Paulist Press, 1997., str. 51.

[60] Gonzalo Herranz, Report on the Compound RU486 (Mifepristone), 1991., str. 7. (manuscript).

[61] Thomas A. Shannon, An Introduction to Bioethics, New York, Paulist Press, 1997., str. 51.

[62] Lisa S. Cahill, "Abortion Pill RU486: Ethics, Rhetoric and Social Practice", Hastings Centar Report, vol. 17, br. 5, 1987., str. 5.

[63] Charlotte L. Allen, "The Mysteries of RU486", The Human Life Review, vol. 16, br. 1, str. 70.

[64] Lisa S. Cahill, "Abortion Pill RU486: Ethics, Rhetoric and Social Practice", Hastings Centar Report, vol. 17, br. 5, 1987., str. 5.

[65] Ibid, str. 8.

[66] Lawrence F. Roberge, "The Future of Abortion", The Linacre Quarterly, August, 1997., str. 43.

[67] Ibid, str. 40.

[68] EV, br. 13.

[69] Lawrence F. Roberge, "The Future of Abortion", The Linacre Quarterly, August, 1997., str. 45.

[70] Louis P. Pojman and Francis J. Beckwith, "The Major Supreme Court cases" in The Abortion Controversy, eds. Louis P. Pojman and Francis J. Beckwith, London, Jones and Bartlett Publishers, 1994., str. 57.

[71] Janet E. Smith, "The Connection between Contraception and Abortion", Homiletic and Pastoral Review, April, 1993., str. 12.