HRVATSKO KATOLIČKO LIJEČNIČKO DRUŠTVO,
Margarita Peraica, Željka Znidarčić (ur.), Ljubav i brak.

Kriza temeljnih vrednota u ljudskom društvu zahtijeva veću zauzetost za probleme obitelji i za njenu ulogu u odgajanju novih generacija. Ispravno shvaćanje ljubavi i braka prvi je preduvjet osnivanja takvih obitelji u kojima će se rađati i odgajati odgovorni ljudi, sposobni za svladavanje životnih problema i za pozitivan utjecaj na budućnost čovječanstva.

Problemi mlade generacije nastaju radi nedostatne ljubavi u obitelji, radi nedovoljne odgovornosti roditelja prema braku i prema djeci, dakle radi njihove neodgovarajuće priprave za ljubav i za brak. Jasno je da je to kasnije teško ispravljati. Mnogo je lakše krenuti drugim putem, tj. odgojem mladih ljudi koji će tek početi razmišljati o ljubavi i braku i na čiju daljnju formaciju utječe veliki broj negativnih čimbenika iz okoline, a obitelj im pri tome nije dostatna zaštita od takvih utjecaja.
Hrvatsko Katoličko Liječničko Društvo održalo je s tim namjerama u studenom 1996. godine tečaj s naslovom: Zdravstveno-etička priprava mladih za odgovornu ljubav i brak. Tečaj je bio namijenjen članovima HKLD-a, a i ostalim liječnicima koji će se uključiti na razne načine (škole, tribine, vjeronauk) u odgojni rad s mladima i to upravo na njihovoj pripravi za odgovornu ljubav i brak.
Sažeti tekstovi predavanja s tog tečaja (sada obnovljeni odnosno dopunjeni) sabrani su u ovom zborniku u namjeri da posluže svima koji se zanimaju za ove teme i žele se uključiti u rad s mladima.