POZAIĆ V. (ur.), AIDS. činjenice-zavaravanja-nade, 1992 g. (str. 280).

Vjerojatno se u posljednjih desetak godina nije pisalo i raspravljalo ni o jednoj bolesti kao o AIDS-u. Osporavaju se činjenice danas i nade za sutra. Svaka bolest upozorava čovjeka na ljudsku krhkost, nepostojanost, smrtnost. Zato svaka bolest ispunja strahom čovjekov duh jer ugrožava mu ne samo zdravlje nego i život.AIDS, kao i bolest, nosi sa sobom sva ta svojstva, ali otvorenije, grublje, nemilosrdnije i ubrzanije.

Stoga je i strah mnogi veći i užasniji. O višeslojnim vidicima bolesti side autori u ovoj knjizi progovaraju na stručan i prisan način. Suočavajući se sa svom poraznošću stanja, ponuđeni radovi nastoje uz više razumijevanja unijeti u to područje, među inim, i pažljiviju razliku u odnosu prema bolesti i prema bolesniku, što se u žurbi nerijetko zaboravlja. Upozoravajući na osobnu i društvenu odgovornost, na nužnost poštivanja temeljnih moralnih vrednota, osobnog ljudskog dostojanstva, čovjekove slobode i mogućnosti promjene, obraćenja, knjiga otkriva više nade u konačnu pobjedu života. AIDS nije mogao izbjeći pažnji Crkve, koja se brine za čovjeka u svim njegovim životnim okolnostima, u želji da mu pruži svjetlo istine i istinu spasenja. Stoga, u krilu Crkve nisu izostale stručne rasprave i dnevna briga za žrtve AIDS-a, o čemu posebno svjedočanstvo nalazimo u dodatku knjige.