FUČEK I. (ur.), Obnova braka i obitelji. Uz 30. obljetnicu Humanae vitae,

Preporod i obnova obitelji imperativ je i hitna potreba sadašnjeg trenutka, kako ističe enciklika Evanđelje života. Obitelj je zajedništvo osoba na sliku Oca i Sina u Duhu Svetom, svetište života, prva životna stanica, korijen i temelj društva, Crkva u malom. Obitelj je škola kreposti, evanđeoskog radikalizma, civilizacija ljubavi, kultura života. Odgovornost obitelji je gotovo neizreciva; proizlazi iz same njezine naravi: zajednica života i istine; čuva i priopćuje ljubav.

Trideseta obljetnica enciklike Humanae vitae prigoda je da osvježimo njezin sadržaj i odjeke na nju onda i danas. Ova knjiga daje vlastiti doprinos razumijevanju enciklike; biblijskim vidicima potkrepljuje i osvjetljuje razumske i vjerske postavke enciklike; daje poticaj na velikodušnost u odgovornom prihvaćanju i darivanju.