ANA VOLARIĆ-MRŠIĆ. (ur.), Kultura života. Radovi simpozija pokreta za život Krčke biskupije,
2002. g. (str.148)

U vašim je rukama zbornik radova znanstvenoga skupa koji je održan u Malom Lošinju 2. veljače 2002. u prigodi obilježavanja desete obljetnice Pokreta za život Krčke biskupije. Teme koje se obrađuju usko su povezane s djelatnošću ovoga Pokreta, koji putem različitih manifestacija nastoji promicati "kulturu života", koju prvi put u enciklici "Evanđelje života" spominje papa Ivan Pavao II.

Upravo u povoda toga, radi promicanja "kulture života", spomenuti je Pokret stasao godine 1992. na otocima Krčke biskupije, željom tadašnjega biskupa mons. Josipa Bozanića, po uzoru na postojeći talijanski "Pokret za život". Taj pokret djeluje već više od dvadeset godina i okuplja preko stotinu i dvadeset udruga diljem Italije, granajući se u posebne udruge i ustanove za pomoć i prihvat trudnica s poteškoćama u trudnoći, neželjenu djecu i pružajući novčanu i psihološku pomoć.

Vjerujemo, izdavanjem ovoga zbornika, da će svaki čitatelj probuditi u sebi ljubav i poštovanje prema sebi i prema drugima, jer tajna ljubavi prema životu izvire iz srca koje je iskusilo tu ljubav. Ne možemo voljeti druge ako prije ne volimo i ne poštujemo sebe i svoj život, diveći se svima kojima smo poslani predstaviti se svojim darovima koje smo primili i svime što smo tijekom života stjecali i oko čega smo se trudili. Upravo je to bit "Kulture života", kao antiteza svemu što nas danas obeshrabruje i vrijeđa, namećući nam iskrivljene slike jedne stvarnosti koju u svojim dubinama nismo sposobni prihvatiti i koja nas uništava, a koju Sveti otac naziva "kulturom smrti". Dragi prijatelji, čitajući ove radove, pridružujete se našem slavlju života, koje nije stalo na otoku Lošinju, nego se nastavlja i širi dalje.