O NAMA

Polazeći od temeljnih zasada CENTAR ZA BIOETIKU želi:Produbljivati biblijsku antropologiju u trajnom i vjernom odnosu prema crkvenom nauku.

Promicati interdisciplinarna istraživanja koja se odnose na etičko-moralna pitanja na području znanosti o životu.

Sustavno razvijati način rada i odgoja na bioetičkom području: rasprave među nadležnim znanstvenicima, javna predavanja, sredstva priopćivanja, izdavačka i nastavnička djelatnost.

Postojeću bibliotečnu građu s područja bioetike u sklopu knjižnice Juraj Habdelić stručno urediti i dalje obogaćivati.
Potreba jednog odjela za bioetička pitanja pri Filozofsko - teološkom institutu osjetila se još tijekom akademske godine 1985/86. Na redovitoj sjednici Instituta, 29. 09. 1986, prihvaćen je prijedlog za osnivanje jednog novog odjela pod imenom CENTAR ZA BIOETIKU.
Financiranje odobrenih projekata osigurava se iz fonda Instituta, doprinosima sponzora i darovatelja.
CENTAR ZA BIOETIKU registriran je pri World directory of academic research groups in science ethics, UNESCO, Paris, No. 73, 1993. str. 37.
CENTAR ZA BIOETIKU ima redovitu razmjenu materijala sa The European Group on Ethics in Science and New Technologies, Brussels, od 1998.
Kao jedan dio, odjel Instituta: Centar se koristi sredstvima istraživanja i poučavanja samog Instituta, kao i pogodnostima njegove »knjižnice Juraj Habdelić«. Pojedini članovi nastupaju u vlastito ime u različitim djelatnostima i redovitoj nastavi.

U okviru Centra pokrenut je novi niz izdanja Filozofsko-teološkog instituta, pod imenom »Bioetika«. Izdavač: FTI - Centar za bioetiku, Zagreb.